Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

OKRĘGOWY INSPEKTOR RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO
Andrzej Krawczuk

tel. (059) 84 68 491

Z-CA OKRĘGOWEGO INSPEKTORA RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO
Marcin Mystek

tel. (059) 84 68 492

WYDZIAŁ INSPEKCJI RYBOŁÓWSTWA
naczelnik wydziału Tomasz Łuczkiewicz

tel. (059) 84 68 492

WYDZIAŁ RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO
naczelnik wydziału  Marek Jóźwiak

 tel. (094) 35 17 885

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
p.o. gł. księg. Grażyna Rzepnikowska

tel. (059) 84 68 494