Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Komunikat dotyczący dodatkowej kwoty połowowej na 2019r.[pdf]

 


Komunikat dotyczący połowów łososi w roku 2018.

W związku z obwieszczeniem Minstra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wysokości dodatkowej kwoty połowowej łososia określonej dla podobszarów 22-31 Morza Bałtyckiego, Armatorzy poławiający ten gatunek zobowiązani są do stosowania następującej procedury:

Armatorzy statków rybackich posiadający na pokładzie łososie zobowiązani są do poinformowania inspektorów rybołówstwa morskiego o czasie i miejscu ich wyładunku. W związku z tym wszelkie wyładunki łososi muszą być dokonywane w godzinach pracy urzędu.

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wysokości dodatkowej kwoty połowowej łososia określonej dla podobszarów 22–31 Morza Bałtyckiego na 2018 r.[pdf]OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej łososia określonej dla podobszarów 22–31 Morza Bałtyckiego na 2018 r.[pdf]


OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej tobiasza określonej dla podobszarów 22–32 Morza Bałtyckiego na 2018 r.[pdf]OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej dorsza określonej dla podobszarów 22–24 Morza Bałtyckiego na 2018 r.[pdf]OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej dobijaka określonej dla podobszarów 22–32 Morza Bałtyckiego na 2018 r.[pdf]