Biuletyn Informacji Publicznej

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w SłupskuInformacja z otwarcia ofert z dnia 6/12/2018r. [pdf]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15/11/2018r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaprojektowanie i wybudowanie (dostawę) dwóch statków inspekcyjno-kontrolnych" nr ZP-5/2018.[link do bazy danych TED]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15/11/2018r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaprojektowanie i wybudowanie (dostawę) dwóch statków inspekcyjno-kontrolnych" nr ZP-5/2018.[pdf]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24/10/2018r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaprojektowanie i wybudowanie (dostawę) dwóch statków inspekcyjno-kontrolnych" nr ZP-5/2018.[link do bazy danych TED]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  z dnia 24/10/2018r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaprojektowanie i wybudowanie (dostawę) dwóch statków inspekcyjno-kontrolnych" nr ZP-5/2018.[pdf]

Ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaprojektowanie i wybudowanie (dostawę) dwóch statków inspekcyjno-kontrolnych" nr ZP-5/2018.

Status postępowania: w toku

SIWZ. [pdf]

Zmiana SIWZ z dnia 24/10/2018.[pdf]

Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 23/11/2018 [pdf]

Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 15/11/2018 [pdf]

Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 7/11/2018 [pdf]

Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 31/10/2018 [pdf]

Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 26/10/2018 [pdf]

Zał.1. Opis przedmiotu zamówienia - tekst jednolity z dnia 15/11/2018.[pdf]

Zał.1. Opis przedmiotu zamówienia.[pdf]

Zał. 2. Formularz ofertowy.[pdf]

Zał. 2. Formularz ofertowy.[docx]

Zał. 3 Wzór umowy - tekst jednolity z dnia 15/11/2018.[pdf]

Zał. 3. Wzór umowy.[pdf]

Zał. 3 Wzór umowy - tekst po zmianach z dnia 24/10/2018r. [pdf]

Zał. 3 Wzór umowy - tekst jednolity z dnia 15/11/2018.[docx]

Zał. 3. Wzór umowy.[docx]

Zał. 3 Wzór umowy - tekst po zmianach z dnia 24/10/2018r.[docx]

Zał. 4. Wykaz dostaw.[pdf]

Zał. 4. Wykaz dostaw.[docx]

Zał. 5. Wykaz osób.[pdf]

Zał. 5. Wykaz osób - tekst po zmianach z dnia 24/10/2018r.[pdf]

Zał. 5. Wykaz osób.[docx]

Zał. 5. Wykaz osób - tekst po zmianach z dnia 24/10/2018r..[docx]

Zał.6. JEDZ.[pdf]

Zał.6. JEDZ.[docx]

Zał.7. Instrukcja złożenia JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.[pdf]

Zał.7. Instrukcja złożenia JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.[docx]

Zał.8. Informacja w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej.[pdf]

Zał.8. Informacja w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej.[docx]

Dokumentacja tekst jednolity z dnia 15/11/2018 [zip]

Dokumentacja.[zip]

Dokumentacja - po zmianach z dnia 24/10/2018r..[zip]

 Informacja z otwarcia ofert z dnia 20/11/2018r. [pdf]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu usługi na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Dostawy pod nazwą „Zakup dwóch statków patrolowych do celów kontroli rybołówstwa morskiego” nr ZP-4/2018.[link do bazy danych TED]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu usługi na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Dostawy pod nazwą „Zakup dwóch statków patrolowych do celów kontroli rybołówstwa morskiego” nr ZP-4/2018.[pdf]

Ogłoszenie o zamówieniu usługi na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Dostawy pod nazwą „Zakup dwóch statków patrolowych do celów kontroli rybołówstwa morskiego” nr ZP-4/2018. 

Status postępowania: w toku

SIWZ.[pdf]

Zmiana SIWZ z dnia 24/10/2018.[pdf]

Zał. 1. Formularz ofertowy.[pdf]

Zał. 1. Formularz ofertowy.[docx]

Zał. 2 Opis przedmiotu zamówienia.[pdf]

Zał. 3. Wzór umowy.[pdf]

Zał. 3. Wzór umowy.[docx]

Zał. 4. Wykaz usług.[pdf]

Zał. 4. Wykaz usług.[docx]

Zał. 5. Wykaz osób.[pdf]

Zał. 5. Wykaz osób.[docx]

Zał.6. JEDZ.[pdf]

Zał.6. JEDZ.[docx]

Zał.7. Instrukcja złożenia JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.[pdf]

Zał.7. Instrukcja złożenia JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.[docx]

Zał.8. Informacja w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej.[pdf]

Zał.8. Informacja w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej.[docx]

Zał. 9. Opis statków.[pdf]

Dokumentacja.[zip]

 Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:147
Treść wprowadził(a): Łuczkiewicz Tomasz, 2018-12-06 12:16:49
Treść wytworzył(a): Tomasz Łuczkiewicz, 2018-12-06 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-12-06 12:14:48