Biuletyn Informacji Publicznej

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku


Przetarg nieograniczony na dostawę 2-ch samochodów typu pickup - Numer referencyjny: 1/ZP/2018.[pdf]

Status postępowania: zakończone.

SIWZ.pdf

SIWZ.docx

Wyjaśnienie do SWIZ z dnia 14/02/2018. [pdf]

Informacja z otwarcia ofert.[pdf]

Informacja o wyborze oferty.[pdf]

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.[pdf]


Przetarg nieograniczony na dostawę 2-ch samochodów typu pickup - Numer referencyjny: 2/ZP/2017.[pdf]

Status postępowania: zakończone.

SIWZ [pdf]

SIWZ [docx]

Wyjaśnienie SIWZ z dnia 07.08.2017r. [pdf]

Wyjaśnienie SIWZ z dnia 09.08.2017r. [pdf]

Informacja z otwarcia ofert. [pdf]

Informacja o wyborze oferty.[pdf]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. [pdf]


Przetarg nieograniczony na dostawę 2-ch samochodów typu pickup - Numer referencyjny: 1/ZP/2017.[pdf]

Status postępowania: zakończone.

SIWZ [pdf]

SIWZ [docx]

Wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu na 2 pickupy, numer ref. 1/ZP/2017.[pdf]

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 21.07.2017r.[pdf]

SIWZ po zmianie z dnia_21_07_17. [docx]

SIWZ po zmianie z dnia_21_07_17. [pdf]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. [pdf]

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu.[pdf]Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:21
Treść wprowadził(a): Łuczkiewicz Tomasz, 2018-06-19 13:10:40
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2018-06-19 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-06-19 13:10:20