Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.


Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego został powołany na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw” (Dz.U.2018.2340)


AKTY PRAWNE I INNE LINKI