Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy w 2018 roku.[pdf]

Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi w 2018 roku.[pdf]