Biuletyn Informacji Publicznej

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w SłupskuZarządzenie PORZĄDKOWE Nr 1/2018
Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

z dnia  22 marca 2018 r. 

w sprawie ograniczenia połowów rekreacyjnych  

      Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 19 grudnia 2014r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2018r., poz.514 ),  zarządza się co następuje: 

§ 1. W związku z przeprowadzanym zarybianiem wprowadza się czasowy zakaz prowadzenia wędkarskich połowów rekreacyjnych:

- w okresie od 23 kwietnia 2018r. do 11 maja 2018r. na wodach portu Rowy,

- w okresie od 3 kwietnia 2018r. do 27 kwietnia 2018r. na wodach portu Łeba,

- w okresie od 9 kwietnia 2018r. do 20 kwietnia 2018r. na wodach portu Ustka.

§ 2. Kto narusza zakaz określony w § 1., podlega karze grzywny przewidzianej w art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz.U z 2015r., poz. 1094 z późn. zm.), wymierzanej na zasadach i w trybie określonych w prawie o wykroczeniach.

 § 3. Zarządzenie porządkowe wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Zarządzenie porządkowe podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia w miejscach jego obowiązywania.

 

                                                                              Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w  Słupsku

                                                                                         Andrzej KrawczukZarządzenie PORZĄDKOWE Nr 2/2018
Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

z dnia 27 marca 2018 r. 

w sprawie ograniczenia połowów rekreacyjnych  

(Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2018 r., poz.1464)

Ogłoszony: 2018-03-30

       Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 19 grudnia 2014r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2018r., poz.514 ),  zarządza się, co następuje: 

§ 1. W związku z przeprowadzanym zarybianiem wprowadza się czasowy zakaz prowadzenia wędkarskich połowów rekreacyjnych w okresie od 7 maja 2018 r. do 25 maja 2018 r. na wodach portu Kołobrzeg.

§ 2. Kto narusza zakaz określony w § 1., podlega karze grzywny przewidzianej w art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (tj. Dz.U z 2015r., poz. 1094 z późn. zm.), wymierzanej na zasadach i w trybie określonych w prawie o wykroczeniach.

 § 3. Zarządzenie porządkowe wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia w drodze obwieszczenia w miejscach jego obowiązywania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

                                                                              Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w  Słupsku

                                                                                         Andrzej Krawczuk

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:9908
Treść wprowadził(a): Łuczkiewicz Tomasz, 2018-04-03 08:54:03
Treść wytworzył(a): Tomasz Łuczkiewicz, 2018-04-03 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-03-26 11:10:35