Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

Wymagane dokumenty:

Wniosek o nadanie oznaki rybackiej.

Opłaty:

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
- 17 zł za zaświadczenie o nadaniu oznaki rybackiej

Miejsce złożenia:

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku  albo  terenowy inspektorat rybołówstwa morskiego - właściwy dla portu macierzystego statku rybackiego

W/w opłaty należy wnosić na konto Urzędu Miejskiego w Słupsku na rachunek:


 m Bank S.A

35 1140 1153 0000 2175 4200 1010

 

Podstawa prawna:

Art. 20 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. 2020, poz. 277 ze zm.).

Do pobrania:

Wniosek o nadanie oznaki rybackiej [doc]

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku uruchomił nową stronę internetową. Jest ona dostępna pod adresem https://girm.gov.pl/