Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie licencji połowowej składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzedu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołowstwa.

Miejsce złożenia:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Rybołówstwa

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Podstawa prawna:

Art. 34  ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia  2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. 2020, poz. 277 ze zm.).

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku uruchomił nową stronę internetową. Jest ona dostępna pod adresem https://girm.gov.pl/