Biuletyn Informacji Publicznej

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego.

Opłaty:

Opłata w wysokości 100 zł za wydanie specjalnego zezwolenia połowowego.
Opłata w wysokości 50 zł za zmianę specjalnego zezwolenia połowowego.

Miejsce złożenia:

Głowny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku
ul. Jana Pawła II nr 1, 76-200 Słupsk

W/w opłaty należy wnosić na konto Urzędu Miasta Warszawy Dzielnica Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa:
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Termin odpowiedzi:

Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego składa się do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma zostać wydane specjalne zezwolenie połowowe.

Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego składa się za pośrednictwem Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, właściwego dla portu macierzystego statku rybackiego.

Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przesyła do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w terminie niezwłocznym,

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej określa corocznie w drodze rozporządzenia sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej, dzięki któremu określa się kwotę połowową armatorowi na statek rybacki wpisaną w specjalnym zezwoleniu połowowym.

Tryb odwoławczy:

Wniosek do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (zob. art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Podstawa prawna:

Art. 41 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. 2015, poz. 222) .

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:5931
Treść wprowadził(a): Łuczkiewicz Tomasz, 2019-02-25 10:43:07
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-03-03 11:11:56