Biuletyn Informacji Publicznej

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis statku do Rejestru Statków Rybackich składa się do ministra właściwego do spraw rybołówstwa na formularzu udostepnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

Miejsce złożenia:

Ministerstwo Godpodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Departament Rybołówstwa

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Podstawa prawna:

Art. 14 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim  (Dz. U.2020, poz. 277 ze zm.).

Załączniki:

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie  morskim (Dz. U.2020, poz. 277 ze zm.), do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3862
Treść wprowadził(a): Łuczkiewicz Tomasz, 2020-08-04 12:45:50
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-10-13 21:51:14