Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis statku do Rejestru Statków Rybackich składa się do ministra właściwego do spraw rybołówstwa na formularzu udostepnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

Miejsce złożenia:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Rybołówstwa

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

 

Podstawa prawna:

Art. 14 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim  (Dz. U.2020, poz. 277 ze zm.).

Załączniki:

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie  morskim (Dz. U.2020, poz. 277 ze zm.), do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku uruchomił nową stronę internetową. Jest ona dostępna pod adresem https://girm.gov.pl/