Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Postępowanie poniżej 30 000 euro na  „Remont jednostki pływającej - Kontroler K-25”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej