Biuletyn Informacji Publicznej

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

Archiwum zakładowe OIRM w Słupsku.

Archiwum zakładowe gromadzi i przechowuje materiały archiwalne (kat.A) i dokumentację niearchiwalną (kat.B).
Do zakresu działań archiwum zakładowego należy:

- przejmowanie materiałów i dokumentów z terenowych inspektoratów,
- przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych akt oraz prowadzenie ich ewidencji,
- udostępnianie akt osobom upoważnionym,
- przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego archiwum państwowego.Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2940
Treść wprowadził(a): Cieszkowski Krzysztof, 2004-03-10 08:15:41
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-03-10 08:11:14