Biuletyn Informacji Publicznej

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w SłupskuROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r.w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego.[pdf]Komunikat MGMiŻŚ dotyczący wysokości dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2019 r. oraz o terminie składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych.[pdf]

 UWAGA

Rozporządzenie dotyczące połówów dorsza.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1248 z dnia 22 lipca 2019 r. ustanawiające środki w celu zmniejszenia poważnego zagrożenia dla ochrony stada dorsza atlantyckiego (Gadus morhua) ze wschodniej części Morza Bałtyckiego.[pdf]OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej tobiasza określonej dla podobszarów 22–32 Morza Bałtyckiego na 2019 r.[pdf]Ogłoszenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródladowej w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw Rybołówstwa.[pdf]OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej dobijaka określonej dla podobszarów 22–32 Morza Bałtyckiego na 2019 r.[pdf]


Komunikat dotyczący dodatkowej kwoty połowowej na 2019r.[pdf]Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4238
Treść wprowadził(a): Łuczkiewicz Tomasz, 2019-09-09 10:26:10
Treść wytworzył(a): Tomasz Łuczkiewicz, 2019-06-21 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-08-06 12:23:05