Biuletyn Informacji Publicznej

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

 


 

Nowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej na realizację operacji dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim. [docx]

 


 

Nowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej na realizację operacji dotyczących złomowania i przekwalifikowania statku rybackiego.[docx]

 


Komunikat MGMiŻŚ dotyczący wysokości dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2017 r. oraz o terminie składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych.

 

https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/aktualnosci-rybolowstwo/wysokosc-dodatkowych-kwot-polowowych-poszczegolnych-gatunkow-organizmow-morskich-mozliwych-do-odlowienia-w-2017-r-oraz-termin-skladania-wnioskow-o-przyznanie-dodatkowych-kwot-polowowych/

 


Seminarium nt. zapobiegania na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym nielegalnym, nieuregulowanym i nieraportowanym połowom (IUU).

W dniach 21-24 czerwca br., w Szczecinie oraz Kołobrzegu, odbyło się Seminarium nt. zapobiegania na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym nielegalnym, nieuregulowanym i nieraportowanym połowom (IUU). W ramach seminarium odbyły się szkolenia dotyczące połowów IUU.

Tematami szkolenia były:

  1. Aktualizacja informacji na temat działań Komisji Europejskiej w zakresie zwalczania IUU w I półroczu 2017 r.;
  2. Informacja na temat prac FAO w zakresie porozumienia w sprawie PORT STATE MEASURES i eliminacji IUU;
  3. Zwalczanie IUU w praktyce;
  4. Konsolidacja Okręgowych Inspektorów Rybołówstwa Morskiego, jako możliwy czynnik zapobiegający IUU oraz planowane zmiany w ustawie o rybołówstwie morskim;
  5. Informacja o wykorzystaniu kwot połowowych w 2016 r. i w roku 2017, oraz doradztwo naukowe ICES dla głównych stad ryb poławianych w Morzu Bałtyckim na rok 2018 z uwzględnieniem informacji o nieraportowanych lub źle zaraportowanych połowach;
  6. Nowelizacja KPA w świetle ochrony przed IUU.

Seminarium zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Działania 3.1 Kontrola i egzekwowanie, w zakresie Priorytetu 3 Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, zgodnie z umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 00004-6522.1.1-OR0700001/17.

rybymgmizsue

 


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:589
Treść wprowadził(a): Łuczkiewicz Tomasz, 2017-11-14 08:14:20
Treść wytworzył(a): Tomasz Łuczkiewicz, 2017-11-14 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-11-14 08:09:47