Biuletyn Informacji Publicznej

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku


Przetarg nieograniczony na dostawę o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 139 000 euro, zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843) na "Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę dwóch statków inspekcyjno - kontrolnych"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1460
Treść wprowadził(a): Żołądek Anna, 2020-10-20 14:47:38
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2019-05-06 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-05-29 10:13:49