Biuletyn Informacji Publicznej

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

 


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 6/05/2019.[pdf]

Informacja z otwarcia ofert z dnia 30/04/2019.[pdf]

Kompleksowe ubezpieczenie mienia Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego Numer referencyjny: ZP 1/GIRM/2019

Miejsce i termin składania ofert:

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego, 76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1/734

do dnia 30 kwietnia 2019r do godziny 10:00

Status postępowania: zakończone.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Buletynu Zamówień Publicznych w dniu 18 kwietnia 2019 r pod numerem 539676-N-2019.

Zawartość ogłoszenia jest zgodna w treści z art.41 ustawy prawo zamównień publicznych i znajduje się w linku poniżej.

Kompleksowe ubezpieczenie mienia Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego Numer referencyjny: ZP 1/GIRM/2019  po zmianach z dnia 19.04.2019r. [link do BZP.UZP.GOV.PL]

Kompleksowe ubezpieczenie mienia Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego Numer referencyjny: ZP 1/GIRM/2019  [link do BZP.UZP.GOV.PL]

Ogłoszenie na kompleksowe ubezpieczenie mienia Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego Numer referencyjny: ZP 1/GIRM/2019 po zmianach z dnia 19.04.2019r. [pdf]

Ogłoszenie na kompleksowe ubezpieczenie mienia Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego Numer referencyjny: ZP 1/GIRM/2019 [pdf]

Pliki do pobrania:

SIWZ po zmianach z dnia 19.04.2019r.. [pdf]

SIWZ [pdf]

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty [doc]

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu. [doc]

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. [doc]

Załącznik Nr 4 A - Wzór umowy dla zadania 1. [doc]

Załącznik Nr 4 B - Wzór umowy dla zadania 2. [doc]

Załącznik Nr 4 C - Wzór umowy dla zadania 3. [doc]

Załącznik Nr 4 D - Wzór umowy dla zadania 4. [doc]

Załącznik Nr 5 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej. [ doc]

Załącznik Nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia. [doc]

Załącznik Nr 7 - Wykaz pojazdów. [pdf]

Załącznik Nr 8 - Wykaz miejsc, podmiotów i sum- część I. [pdf]

Załącznik Nr 8 - Wykaz miejsc, podmiotów i sum- część II. [pdf]

Załącznik Nr 9 - Wykaz jednostek pływających. [pdf]

Załącznik Nr 10 - Opis lokalizacji. [pdf]

Załącznik Nr 11 - Informacja o szkodowości- część I. [pdf]

Załącznik Nr 11 - Informacja o szkodowości- część II. [pdf]

Dokumentacja.zip

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 19.04.2019r. [pdf]


 

Przetarg nieograniczony na dostawę 2-ch samochodów typu pickup - Numer referencyjny: 1/ZP/2018.[pdf]

Status postępowania: zakończone.

SIWZ.pdf

SIWZ.docx

Wyjaśnienie do SWIZ z dnia 14/02/2018. [pdf]

Informacja z otwarcia ofert.[pdf]

Informacja o wyborze oferty.[pdf]

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.[pdf]


Przetarg nieograniczony na dostawę 2-ch samochodów typu pickup - Numer referencyjny: 2/ZP/2017.[pdf]

Status postępowania: zakończone.

SIWZ [pdf]

SIWZ [docx]

Wyjaśnienie SIWZ z dnia 07.08.2017r. [pdf]

Wyjaśnienie SIWZ z dnia 09.08.2017r. [pdf]

Informacja z otwarcia ofert. [pdf]

Informacja o wyborze oferty.[pdf]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. [pdf]


Przetarg nieograniczony na dostawę 2-ch samochodów typu pickup - Numer referencyjny: 1/ZP/2017.[pdf]

Status postępowania: zakończone.

SIWZ [pdf]

SIWZ [docx]

Wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu na 2 pickupy, numer ref. 1/ZP/2017.[pdf]

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 21.07.2017r.[pdf]

SIWZ po zmianie z dnia_21_07_17. [docx]

SIWZ po zmianie z dnia_21_07_17. [pdf]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. [pdf]

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu.[pdf]Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:182
Treść wprowadził(a): Łuczkiewicz Tomasz, 2019-05-06 10:20:28
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2019-05-06 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-05-06 10:20:22