Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

logologo2

 


Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku, w ramach działania kontrola i egzekwowanie, w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" zrealizował operację pt.: „Dostawa-zakup 2 -ch samochodów typu pickup” którego celem jest wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.
W wyniku realizacji operacji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki realizacji celu operacji: odsetek wyładunków poddanych kontroli fizycznej na poziome 5%,


Wartość operacji wynosiła w : 360.000,00 zł

Współfinansowanie w ramach EFMR wynosiło w : 324.000,00 złOkręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku, w ramach działania kontrola i egzekwowanie, w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" realizuje operację pt.: „Dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział we wzmocnionych kontrolach w 2018 roku oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od dodatków do wynagrodzeń wypłaconych pracownikom biorących udział we wzmocnionych kontrolach w 2017 roku” którego celem jest wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.

Celem operacji jest Wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększenia obciążenia administracyjnego.Wartość operacji wynosi w 2018 r.: 578.039,54 zł

Współfinansowanie w ramach EFMR wynosi w 2018 r.: 520.235,58 zł


Wartość operacji wynosiła w 2017 r.: 595.545,00 zł

Współfinansowanie w ramach EFMR wynosiło w 2017 r.: 535.990,50 zł


Wartość operacji wynosiła w 2016 r.: 586.676,00 zł

Współfinansowanie w ramach EFMR wynosiło w 2016 r.: 528.008,40 zł 

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku uruchomił nową stronę internetową. Jest ona dostępna pod adresem https://girm.gov.pl/