Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

logologo ue

 


 

  • Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku, w ramach działania kontrola i egzekwowanie, w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" realizuje operację pt.: „Dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział we wzmocnionych kontrolach w 2020 roku oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od dodatków do wynagrodzeń wypłaconych pracownikom biorących udział we wzmocnionych kontrolach w 2019 roku” której celem jest wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.

Wartość operacji wynosi w 2020 r.: 1.837.668,00 zł

Współfinansowanie w ramach EFMR wynosi w 2020 r.: 1.653.901,20 zł


  • Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku, w ramach działania kontrola i egzekwowanie, w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" realizuje operację pt.: „Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2018 r. dla pracowników biorących udział w PO Rybactwo i Morze 2014-2020”  której celem jest wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.
Wartość operacji wynosi w 2019 r.: 126.929,00 zł

Współfinansowanie w ramach EFMR wynosi w 2019 r.: 114.236,10 zł


  • Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku, w ramach działania kontrola i egzekwowanie, w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" realizuje operację pt.: „Dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział we wzmocnionych kontrolach w 2019 roku” której celem jest wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.
Wartość operacji wynosi w 2019 r.:  1.600.784,00 zł

Współfinansowanie w ramach EFMR wynosi w 2019 r.: 1.440.705, 60 zł


 

Okręgowy Inspektorat Rybołowstwa Morskiego w Gdyni.

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku.

Okregowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie.