Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

logologo2

 

2018

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, w ramach działania kontrola i egzekwowanie, w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" realizuje operację pt.: „Zakup statku patrolowego do kontroli rybołówstwa morskiego na morskich wodach wewnętrznych” którego celem jest wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.

 

Wartość operacji wynosi: 960.000,00 zł

Współfinansowanie w ramach EFMR wynosi: 672.000,00 zł

 

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, w ramach działania kontrola i egzekwowanie, w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" realizuje operację pt.: „Zakup samochodu ciężarowego posiadającego specjalistyczne wyposażenie do prowadzenia kontroli rybołówstwa” którego celem jest wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.

W wyniku realizacji operacji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki realizacji celu operacji: odsetek wyładunków poddanych kontroli fizycznej na poziomie 5%

Wartość operacji wynosi: 260.000,00 zł
Współfinansowanie w ramach EFMR wynosi: 234.000,00 zł

 

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, w ramach działania kontrola i egzekwowanie, w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" realizuje operację pt.: „Dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział we wzmocnionych kontrolach w 2018 roku oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od dodatków do wynagrodzeń wypłaconych pracownikom biorących udział we wzmocnionych kontrolach w 2017 roku” którego celem jest wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.
W wyniku realizacji operacji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki realizacji celu operacji: odsetek wyładunków poddanych kontroli fizycznej na poziomie 5%. 

Wartość operacji wynosi: 656.483,00 zł
Współfinansowanie w ramach EFMR wynosi: 590.834,70 zł

2017

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, w ramach działania kontrola i egzekwowanie, w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" realizuje operację pt.: „Dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział we wzmocnionych kontrolach w 2017 roku oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od dodatków do wynagrodzeń wypłaconych pracownikom biorących udział we wzmocnionych kontrolach w 2016 roku” którego celem jest wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.
Celem operacji jest Wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększenia obciążenia administracyjnego.

Wartość operacji wynosi: 650.390,00 zł
Współfinansowanie w ramach EFMR wynosi: 585.351,00 zł

 

2016

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, w ramach działania kontrola i egzekwowanie, w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" realizuje operację pt.: „Dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział we wzmocnionych kontrolach” którego celem jest wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.
Celem operacji jest osiągniecie wymaganego (5%) wskaźnika kontroli wyładunków ryb podlegających indywidualnym programom kontroli i inspekcji.

Wartość operacji wynosi: 636.006,00 zł
Współfinansowanie w ramach EFMR wynosi: 572.405,40 zł

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku uruchomił nową stronę internetową. Jest ona dostępna pod adresem https://girm.gov.pl/