Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

GŁÓWNY INSPEKTORAT
RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO
OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W SZCZECINIE

71-602 Szczecin
ul. Storrady-Świętosławy 1A, lok.301

e-mail: szczecin@girm.gov.pl

tel. 91 432 25 50
fax. 91 383 95 89