Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

1. Opłaty za wydanie formularzy dokumentu sprzedaży oraz deklaracji przejęcia.

Opłatę za wydanie każdego egzemplarza formularza dokumentu sprzedaży, o którym mowa w art. 62 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, albo formularza deklaracji przejęcia, o której mowa w art. 66 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, pobiera się w wysokości 0,40 zł.

Opłata, jest wnoszona przed wydaniem formularza:


1) gotówką – w kasie Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego lub ośrodka zamiejscowego Głównego Inspektora
Rybołówstwa Morskiego albo
2) przelewem – na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.

W/w opłaty należy wnosić na konto Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku na rachunek:

NBP O/Gdańsk

 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000

W tytule przelewu proszę podać: "za dokument sprzedaży/deklarację przejęcia" oraz dane identyfikacyjne podmiotu, który wystepuje o ich wydanie

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1489 ze zm.),

§ 2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie opłaty za wydanie formularzy dokumentu sprzedaży oraz deklaracji przejęcia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2451).

 

2. Opłata za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej.

Wysokość opłaty za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej wynosi 100,00 zł

Opłata, jest wnoszona przed wydaniem dziennika połowowego w postaci papierowej:


1) gotówką – w kasie Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego lub ośrodka zamiejscowego Głównego Inspektora
Rybołówstwa Morskiego albo
2) przelewem – na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.

W/w opłaty należy wnosić na konto Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku na rachunek:

NBP O/Gdańsk

 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000

W tytule przelewu proszę podać: "za dziennik połowowy" oraz dane identyfikacyjne podmiotu, który wystepuje o jego wydanie

Podstawa prawna:

Art. 69 ust.4 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U.2020, poz.277 z póź.zm.),

§ 1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 295).

 

Do pobrania:

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie opłaty za wydanie formularzy dokumentu sprzedaży oraz deklaracji przejęcia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2451) [pdf]

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 295).[pdf]

 

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku uruchomił nową stronę internetową. Jest ona dostępna pod adresem https://girm.gov.pl/