Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego ogłasza postępowanie poniżej 30 000 euro na  „Dostawę oleju żeglugowego dla jednostek pływających Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego”. 

Termin składania ofert do 11-12-2020r. do godziny: 10:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku uruchomił nową stronę internetową. Jest ona dostępna pod adresem https://girm.gov.pl/