Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego ogłasza postępowanie poniżej 30 000 euro na  „Remont jednostki pływającej Kontroler-25”. 

Termin składania ofert do 19-05-2020r. do godziny: 10:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Wzór umowy

Załącznik nr 3: Specyfikacja remontowa