Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. 2015. poz. 222).

Ustawa z dnia  5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego  tekst jednolity (Dz. U. 2013. poz. 1389).


powrót