Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

Zgodnie z art. 102.  ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514, 650, 2245 i 2340) terytorialny zakres działania Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego obejmuje terytorium i wyłączną strefę ekonomiczną Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ponadto zgodnie z Zarządzeniem Nr 46 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródladowej z dnia 21 grudnia 2018 r.w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.

§ 1.Tworzy się ośrodki zamiejscowe Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.

§ 2.Siedzibami ośrodków zamiejscowych Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego są:Gdynia i Szczecin.

§ 3.Obszar właściwości:

1) ośrodka zamiejscowego Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Gdyni obejmuje: terytorium i wyłączną strefę ekonomiczną Rzeczypospolitej Polskiej od wschodniej granicy państwa do południka 17° 40' 30długości geograficznej wschodniej;

2) ośrodka zamiejscowego Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiegow Szczecinie obejmuje:

a) terytorium i wyłączną strefę ekonomiczną Rzeczypospolitej Polskiej od południka 15° 23' 14długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy państwa,

b) statki rybackie o polskiej przynależności wykonujące rybołówstwo morskie poza granicami polskich obszarów morskich.

powrót

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku uruchomił nową stronę internetową. Jest ona dostępna pod adresem https://girm.gov.pl/