Biuletyn Informacji Publicznej

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku

 Zapytanie ofertowe na usługę dotyczącą występowania w charakterze biegłego ds. ustawy Prawo zamówień publicznych.[pdf]

Status postępowania: zakończone.

Formularz ofery-załącznik nr.1 [docx]

Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia-załącznik nr.2 [pdf]

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu-załącznik nr.3 [pdf]

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust1 pkt 23 ustawy-załącznik nr.4 [pdf]

Wykaz usług-załącznik nr.5 [pdf]

Wzór umowy-załącznik nr.6 [docx]

Informacja z otwarcia ofert.[pdf]

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę :

Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy sp.p, Al. J.CH. Szucha 8, 00-582 WarszawaZapytanie ofertowe z dnia 21/05/2018r, na usługę wykonanie prac remontowych na staku Kontroler-25 w celu przygotowania jednostki do przeglądu pośrednieg [pdf]

SIWZ.[pdf]

Wzór umowy [docx]

Status postępowania: zakończone

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę zamówienia oferującego naniższą cenę:

Stocznia Darłowo „M&W” Sp. z o.o. - ul.Conrada 1 , 76-150 Darłowo


Zapytanie ofertowe z dnia 10/05/2018r., na usługę wykonania prac remontowych na statku Kontroler-25 w celu przygotowania jednostki do przeglądu pośredniego.[pdf]

SIWZ [pdf]

Wzór umowy [pdf]

Wyjaśnienia do treści SIWZ [pdf]

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.[pdf]

Status postępowania: zakończone


Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa żeglugowego w ilości do 30.000 kilogramów na statki: Kontroler-21, Kontroler-25, w 2018 roku, w portach Kołobrzeg i Ustka.[pdf]

 

SIWZ [doc]

Wzór umowy.[doc]

Status postępowania: zakończone

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę zamówienia:

SHIP-SERVICE Spółka Akcyjna, ul. Żelażna 87, 00-879 Warszawa.


Zapytanie ofertowe na dostawę kombinezonów roboczo-asekuracyjnych Viking PS 4190.[doc]

Formularz ofertowo-cenowy.[doc]

Status postępowania: zakończone

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę zamówienia:

NET MARINE- MARINE POWER SERVICE Sp. z o.o. ul. Kotwiczna 13, 70-673 Szczecin.


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3820
Treść wprowadził(a): Łuczkiewicz Tomasz, 2018-10-17 12:35:27
Treść wytworzył(a): Tomasz Łuczkiewicz, 2018-10-17 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-06-19 13:08:06